Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 15/07/2022

Artspot, gevestigd aan Dellestraat 33 3220 Holsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

- Jan Bossier, wij, we, ons of onze: Artspot, gevestigd te Holsbeek, Btw-identificatienummer: 0806.001.308

- Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Contactgegevens

https://www.janbossier.com

Dellestraat 33 3220 Holsbeek

+32473841997

KBO-nummer: 0806.001.308

Verwerking persoonsgegevens

Jan Bossier verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via: jan@janbossier.com.

Verwerkingsdoeleinden

Jan Bossier verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 365 dagen die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Directe marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Commission@privacycommission.be


Inzage

Je kunt op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt daarbij ook uw gegevens laten verwijderen, aanpassen of aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar jan@janbossier.com. Wij zullen dan binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van jouw gegevens gevolgen hebben voor het gebruik van onze website. Wij zullen je daar in dat geval over informeren.

 

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze verklaring te checken, zodat je altijd volledig op de hoogte bent van ons privacybeleid.